Dierentotems
Dierentotems spelen een grote rol in ons leven. Zij helpen ons bij zelf-ontdekkingen en spirituele identiteit. Zij spreken onze verbeelding aan en geven mogelijkheden van zelfexpressie en bewustzijn. Bovendien helpen zij bij het begrijpen van ons verleden en als je ervoor openstaat kunnen ze een stukje van je toekomst onthullen.

Native American dierentotems komen vaak in gedachten bij het bespreken van dit onderwerp. Denk hierbij maar aan een beer, adelaar of walvis. Dieren brengen visioenen over hoe je leven zou kunnen zijn als je eenvoudiger zou leven en met een zuiverheid van denken en emotie. Door je te focussen op de kenmerken van je dierentotem, worden jouw eigenschappen die je bezit meer duidelijk en welke lessen het jou geeft.

Kom je een dier tegen tijdens je wandeling in de natuur? Ontdek wat zijn kenmerken zijn en wat zijn leefomgeving jou vertellen. Daarnaast bestaan er ook diverse symbolieken van ieder dier vanuit verschillende culturen.

Er zijn 5 hoofdcategorieën van dieren:

Land diertotems
Lucht diertotems
Water diertotems
Reptielen diertotems
Insecten diertotems

Land diertotems is verbonden met een specifiek soort energie en met moeder aarde. Net als wij leven zij op (en sommige in de aarde) en van de aarde zelf. Zij hebben een speciaal soort boodschap om ons te laten realiseren wat het kenmerk van hun leefgebied is en wat de functie van hun dierlijk bestaan voor ons betekent. Zij leren ons over wat fundamenteel is in ons leven; thuis, familie, werk, relaties, geloof en dromen. Elementen die essentieel zijn voor een comfortabel leven. Zij hebben de betekenis/symboliek; dichtbij intuïtie, bewustzijn, kennis en geaard zijn, zowel fysiek als mentaal.

Veel culturen, inclusief de Native Americans, geloven dat als wij onze oor op de aarde leggen je de hartslag van moeder aarde kan horen. Land-diertotems zijn zich zeer bewust van deze hartslag. Er wordt in feite gezegd: “Neem je tijd en ga lopen in het ritme van het hart van moeder aarde”.

Lucht diertotems hebben het kenmerk ons in kwesties van hogere kennis bij te staan.
Lucht is de meest etherische van de elementen. De dieren die hierin wonen leren je het beste te begrijpen over de onzichtbare manieren van het bestaan. Luchtdieren staan het dichts bij de hemel en zijn onze beste bondgenoten. Zij brengen onze wensen door aan de Great Spirit in de hemel, zoals de vlinder.

De diertotems van de lucht staan ook symbool voor kracht (zowel fysiek als mentaal) en onafhankelijkheid. Zeer belangrijke eigenschappen en in het bijzonder als je een nieuwe fase of omgeving in je leven ervaart. Als de lucht diertotems jouw aandacht vangen, zou je je zeer bemoedigd moeten voelen door hun aanwezigheid. Ontvang hun aandacht met vertrouwen en jou eraan te herinneren dat de uiteindelijke macht binnen dit huidige, onzichtbare moment is. De dieren van de lucht zijn goede voortekenen en hun verschijning is als een knipoog van de Great Spirit.

Water diertotems brengen je een prachtige reis in de kennis van waterdierlijke totems.
Daarom helpen de water diertotems jou om jouw verborgen gedachten of acties te openbaren en te identificeren. Wanneer deze schepselen hun weg in jouw leven vinden willen zij worden geëerd. Als jij hieraan aandacht besteedt, zullen zij jou helpen in het identificeren van jouw verborgen motieven - motieven die niet altijd even gezond zijn voor je. Nog beter, door het waarnemen en open te staan voor onze water diertotems, leer jij de manier van eenvoudige en de positieve weg van denken, en het vervangen de verborgen negatieve gedachten.

Dieren van het water zijn onveranderlijk helder en speels. De vrijheid naleven die het water diertotem omvat, herinnert jou eraan om met diezelfde ongedwongen vrijheid te leven. Je zou het goede voorbeeld van deze schepselen kunnen volgen en leven alsof je geen grenzen hebt.

Reptielen diertotems zijn super-intuïtief en onafhankelijk en helpen in ons begrip van hoe wij vanuit binnenuit naar buiten treden.
De reptiel diertotems zijn speciaal toe te schrijven aan hun koudbloedige aard. Het fenomeen van reptiellichaamstemperatuur die met hun omgeving verandert maakt tot hen een opperst symbool van aanpassing. Aangezien de meeste functies van het reptielenlichaam van hun lichaamstemperatuur afhangen, maakt dit hen ook van hun omgeving afhankelijk. Maar toch, zijn de reptielen nooit slaven aan externe voorwaarden. Dit is omdat zij, en sterk onafhankelijk super-intuïtief zijn.

Als je in contact met reptiel diertotems komt, om het even welke soort, ontvang het bericht dat zij aan jou proberen te geven. Vaak, bevat het bericht hints over het omgaan met moeilijke situaties (aanpassing) - en dit wijselijk te doen en gelijker tijd het behouden van integriteit. Ook, zou het bericht betrekking van onafhankelijkheid op een kwestie kunnen hebben - een herinnering om geen slaaf te zijn aan externe voorwaarden - en te realiseren dat interne veranderingen jouw echte vrijheid zullen geven.

Insecten diertotems hebben een grote kracht om ons allen te onderwijzen, ze zijn ijverig, ambitieus en ondoordringbaar voor rampen. De insect diertotems bezit een paar zeer belangrijke kenmerken: vasthoudendheid, geduld, en detachement (teamspirit). Schijnbaar onbewust van hun omgeving wanneer zij over hun zaken gaan, kondigt dit diertotem het belang aan om op jouw eigen zaken te letten. En tegelijkertijd hebben zij een sterke betekenis in een gemeenschap. De truc is de balans te behouden welke insect diertotems dit zeker doen.

De insecten zijn progressief, en proactief - altijd aanpassend aan het milieu, en laten nooit kleine dingen zoals natuurrampen in de weg staan in hun vooruitgang. Wanneer je ontmoedigd wordt, kan je een of twee betekenissen van de insect diertotem leren. Het is hun onzinkbare natuur die jou eraan herinnert, vooruit te blijven bewegen en te kiezen voor vooruitgang.