Heeft u een hulpvraag? Of misschien weet u niet wat uw hulpvraag is? U zit ergens mee, maar kan er met niemand over praten. Familie en/of vrienden geven u goed bedoelde adviezen maar u komt er niet mee verder?

Waar kan Realeyezation u mee helpen?
Door ondersteuning, te luisteren en begeleiding in uw verhaal, of uw hulpvraag. Door samen ander licht op uw situatie te laten schijnen kunnen nieuwe mogelijkheden, nieuwe perspectieven worden ontdekt. Leren 'zien' met uw gevoel, uw geweten, uw intuitie en denken. Waardoor u balans terug kunt brengen in uw denken en voelen en weer zelfstandig uw levenspad kunt vervolgen. Realeyezation biedt verschillende methodieken en creatieve mogelijkheden aan om u de keuze te laten waarin u zich goed voelt.

Realeyezation begeleidt u zowel dmv gesprekstherapie, wandelsessies en creatieve sessies. De gesprekken zijn 100% vertrouwelijk. 

Wat is Counselling?
Counselling
is een laagdrempelige hulpverlening bij problemen en vragen met emotionele (psycho-sociale) achtergronden. En is vooral curatief (helend) van karakter.
Het doel van de counselor is om clienten te helpen bij:
- het verwerken van emoties
- het oplossen of hanteren van problemen
- het vinden van antwoorden op vragen
- het benutten van ongebruikte mogelijkheden
- het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Ernya helpt o.a. bij: werkgerelateerde problematiek (dreigend ontslag, recessie) - zelfbeeld - verlies - relaties - persoonlijke ontwikkeling en groei - nieuwe mogelijkheden en wegen onderzoeken - keuzes maken - intuitie - stress en burnout - assertiviteit - HSP - familie - acceptatie en vertrouwen.

Er vindt eerst een gratis intakegesprek (half uur) plaats. Waar samen wordt gekeken of ik jou kan helpen bij jouw vraag, of er een klik is en waarna een traject met het aantal sessies wordt vastgesteld. Tijdens de sessies volgen regelmatig evaluaties waar uzelf kan aangeven of je gebaat bent bij de sessies of een andere manier van werken profileert. Coaching en Counselling is 'samenwerken' aan jouw vraag, jouw plannen en jouw doelen.

Ernya werkt met verschillende methodes, welke tijdens het intakegesprek duidelijk worden en waar jouw voorkeur ligt.

Tijdens een counsellingstraject worden er geen extra kosten berekend als creativiteit of natuur worden ingezet.

 

Neem gerust contact op om een gratis intakegesprek in te plannen, of een online counsellingsessie.