Bij Realeyezation worden sommige cursussen gegeven op een geheel nieuwe wijze.
Het unieke concept “ZEN-learning” die Ernya heeft ontwikkelt leert je op je eigen manier de theorie en je zelfervaringen eigen te maken. Het is een combinatie van Zelfstudie, E-learning en Natuurlijke leerprocessen. Je bepaalt zelf waar en wanneer je wilt leren. Tijdens de cursus vindt een groot deel ook plaats in de Natuur en/of het Atelier dmv bijeenkomsten met workshops (inclusief). Waar je zelf de keuze in hebt of je hieraan deel wilt nemen.

Zelfstudie betekent dat je theorie en opdrachten krijgt toegestuurd, die je thuis kan doen en waar je zelf bepaalt wanneer je klaar bent voor de volgende opdracht. Met behulp van E-learning (digitale leeromgeving) houd je contact met Ernya die je tijdens de cursus op professionele wijze individueel blijft begeleiden. Natuurlijke Leerprocessen die ieder mens bezit krijgt meerwaarde tijdens de bijeenkomsten die gedurende de cursus worden gehouden. Natuurlijke leren (ervarend leren) is jezelf te verbinden met hetgeen je leert, zowel fysiek, mentaal als spiritueel. Het is wetenschappelijk bewezen dat buiten in de Natuur en in beweging zijn je denkprocessen op een natuurlijke manier in gang worden gezet. Hierdoor gaat de theorie “leven” en wordt leren weer leuk!

We hebben meestal geleerd vanuit boeken en theorieen en vaak in grote groepen. Waar je als individu in kan verdwijnen. Of we krijgen een tijdslimiet om een cursus te volgen en/of af te ronden.

Bij ZEN-learning komen alle facetten van jou leerproces aan bod. Jij als individu is belangrijk en staat hoog in het vaandel, theorieen mag je over filosoferen, dit verrijkt je kennis alleen maar. Door het zelf te ervaren ontvang je de kennis van de cursus als waarheid, of ontdek je eigen waarheden hierin.
Hier ontvang je alle ruimte voor. Tijd is relevant; ieder mens leert op zijn/haar eigen manier en heeft hiervoor zijn/haar eigen tijd voor nodig om het geleerde te integreren, zodat de cursus waardevol voor je blijft. 

Zen (of Chan) is de Japanse variant van Ch'an, een vorm van boeddhisme die sterk de nadruk legt op dhyana oftewel concentratie-meditatie. Hiermee wordt inzicht verkregen in de eigen ware aard om zo de weg te openen naar een bevrijde manier van leven (en leren). bron: Wikipedia

Heb je nog vragen, stel ze gerust!

English:
By Realeyezation are original courses taught in a whole new way. The unique concept of "ZEN-Learning" that has been developed by Ernya teaches you in your own way, the theory through your own experiences. It is a combination of Zelf (Self in Dutch) study, E-learning and Natural learning processes. You decide where and when you want to learn. During the course, a large part also takes place in nature and / or at the Atelier via meetings with workshops (included). Here is where you get to participate and interact. Choose for yourself.

Zelf (Self in Dutch) study means that your theory and assignments will be sent so you can do these at home. You decide where and when you're ready for the next exercise. Using E-learning (e-learning) keeps you in contact with Ernya will guide you personally during the course in a professional manner. Natural Learning is something every human being possesses and will gain during the meetings held throughout the course. Natural learning (experiential learning) is to connect with what you are learning, both physically, mentally, and spiritually yourself. It is scientifically proven that movement outside in nature, your thought processes are put into motion in a natural way. This makes the theory of "life" and learning becomes fun again!

We usually have learned theories from books and often in large groups. This is where you, as an individual can disappear. ZEN-Learning takes away the strict time limits for completion. Follow a course at you own pace.

In ZEN-learning all facets of learning are covered. You as an individual are important and it is very intregal that you can philosophize about theories. This can only enrich and enhance your knowledge. By experiencing it yourself, you get the full benefits, knowledge, and truth of the course, as you discover your own truths therein. Here you get all the freedom. Time is individually relevant, as every person learns at his / her own pace and in their own way when developing his / her own time frame required for integrating the learning so that the course remains valuable to you.

If you still have questions, you are welcome to ask!