Privacybeleid
Realeyezation, gevestigd aan Duiveland 13, 2716 BL Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Website: https://www.realeyezation.nl
Adres: Duiveland 13, 2716 BL Zoetermeer
Telefoonnummer: (+31)0798893231/0651757032
E.O. Hilton-de Kooter is de Functionaris Gegevensbescherming van Realeyezation zij is te bereiken via info AT realeyezation DOT nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Realeyezation verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres – Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Realeyezation verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou uitsluitend met jouw toestemming.  
In verband met de nieuwe wet (AVG) zal iedere client en cursist vooraf een overeenkomst een formulier ontvangen, waar hij of zij duidelijk kan aangeven of zij of hij hiervoor toestemming geeft. 
Met welk doel en op basis van welke grondslag
Realeyezation verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling - Het afhandelen van jouw aanmelding - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten -  Het inhoudelijke voor eigen gebruik: studies, boek of website (hiervoor wordt altijd vooraf schriftelijk toestemming aan jou gevraagd)  - Realeyezation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Realeyezation bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ieder email contact wordt verwijderd nadat de diensten zijn voltooid. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie gezondheid (Therapieen, Coaching- en Counsellingsessies) is het bewaartermijn van persoonsgegevens en eventuele rapportages; 15 jaar (wettelijk verplicht) 
Categorie Cursussen en Trainingen is het bewaartermijn van Personalia; Naam, Adres, (Geboortedatum, alleen bij certificatie), Telefoonnummer, Bankrekeningnummer; 10 jaar (Belastingplicht)
Categorie Workshops en Supervisie is het bewaartermijn van Personalia; Naam, Adres, Telefoonnummer, Bankrekeningnummer:
10 jaar (ivm Belastingplicht)
Delen van persoonsgegevens met derden
Realeyezation verkoopt of deelt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Realeyezation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Realeyezation gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Realeyezation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info AT realeyezation DOT nl  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek . Realeyezation wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Realeyezation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via https://www.realeyezation.nl/contact om het probleem op te lossen.

Wijziging Privacystatement
Realeyezation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacystatement 25-5-2018